18  oktober  2018

TNO Person Insight

Person Insight is een programma van TNO waarin interactie en gedrag van militairen op systematische wijze in kaart is gebracht en die binnen defensie gebruikt kan worden om effectiever te worden in gedragsbeïnvloeding.