Beleidsbepalende programma’s NFU binnen de zorg

Beleidsbepalende programma’s NFU binnen de zorg

Identiteit | Online | Motion | Print voor De NFU, 2016

De overkoepelende Nederlandse federatie van umc's zet zich in voor beleidsbepalende programma's binnen de zorg in Nederland. Terralemon werkt voor de programma's e-Health, Doen of Laten, Registratie aan de bron en Data4lifesciences.

De programma's zetten zich in voor een betere zorginfrastructuur en zijn bepalend voor hoe de zorg de aankomende jaren in Nederland verder ingericht gaat worden. De programma's worden allemaal vanuit het Citrienfonds gefinancierd.

Terralemon heeft de sites ontworpen en op het specifieke programma ingericht. De programma's mochten duidelijk verwant zijn in stijl. Registratie aan de bron heeft een meer unieke stijl gekregen aangezien er hogere eisen aan de zichbaarheid van dit programma gesteld wordt.

e-Health

De digitalisering in de zorg wordt steeds belangrijker. Het stelt de patiënt in staat zijn gezondheid en ziekte beter te managen door middel van een digitale zorgomgeving waarbij alle gegevens bij elkaar gebracht zijn.

Hierdoor kunnen de patiënt, zijn of haar familie en vrienden en alle zorgprofessionals en informele zorgers altijd en overal beschikken over de juiste zorginformatie en online diensten.

Doen of Laten

Dit programma richt zich op het terugdringen van zorg die geen toegevoegde waarde heeft of die zelfs schadelijk kan zijn voor de patiënt.

Terugdringen van deze onnodige zorg helpt zorgverleners om een weloverwogen keuze te maken. Dat kan zijn voor de meest effectieve verrichting of therapie. Maar dat kan ook betekenen om in samenspraak met de patiënt te besluiten om een verrichting of ingreep juist niet uit te voeren omdat de meerwaarde ontbreekt.

Registratie aan de bron

Dit programma draait om het eenduidig en eenmalig vastleggen van zorginformatie met behulp van zogenaamde zorginformatiebouwstenen zodat deze informatie meervoudig gebruikt kan worden.

In de directe patiëntenzorg en bijvoorbeeld ook voor kwaliteitsdoeleinden, bedrijfsvoering en wetenschappelijk onderzoek.

Data4lifesciences

Data4lifesciences werkt aan de realisatie van een geïntegreerde onderzoeksdata-infrastructuur die de omgang met wetenschappelijke data makkelijker maakt.

De structuur is bedoeld om onderzoekers te ontlasten en optimaal gebruik te laten maken van de vele mogelijkheden die IT-technologie het onderzoek kan bieden. De infrastructuur die Data4lifesciences oplevert omvat technische voorzieningen, maar ook een online catalogus van monsters in een biobank, een standaard methode waarop data uit een EPD beschikbaar wordt gemaakt, privacyrichtlijnen, en een richtlijnen hoe onderzoekers optimaal met data om kunnen gaan.